Stare Jabłonki - historia i dzień dzisiejszy

Historia Starych Jabłonek

Wspaniale opisana historia Starych Jabłonek, zapraszamy do lektury całości. Poniżej fragment:

Stare Jabłonki zyskały na znaczeniu gdy poprowadzono tu linię kolejową. Oficjalnie pierwszy pociąg jadący z Ostródy do Olsztyna przyjechał w na stację w Starych Jabłonkach w sierpniu 1873 roku. Wcześniej jednak usypano wielki nasyp kolejowy przez jezioro Szeląg, podzielone od tej pory na dwie części. Od tego czasu mniejszą część jeziora nazywamy Szelągiem Małym a większą Szelągiem Wielkim. Pociągi do dziś przejeżdżają 20 m powyżej poziomu jeziora podwójną linią kolejową na trasie Toruń – Olsztyn.

Budowniczowie linii kolejowej pozostawili jednak możliwość przepływania z jednego jeziora na drugie poprzez tunel, który wciąż jest największą atrakcją okolicy. Pierwotna część tunelu ma 54 m i prawdopodobnie jest najdłuższym tego typu tunelem w Polsce. Przepływają tędy nie tylko kajaki i łódki ale nawet statki żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Tunel wymurowano w suchym lądzie, następnie powstał nasyp kolejowy, budowany między innymi przez francuskich jeńców wojennych, a dopiero potem dokopano do niego kanał. Tunel wraz z kanałem jest ostatnim odcinkiem systemu kanałów zachodniomazurskich.

Stare Jabłonki zostały założone przez osadników pochodzących z Polski, około 500 lat temu, choć tereny te należały wtedy do Krzyżaków. Świadczy o tym polska nazwa „Jabłonki” – bo tak na początku nazywała się ta leśna osada. Nie wiadomo kiedy powstała obok Jabłonek osada nazwana Nowe Jabłonki, ale było to co najmniej 150 lat temu, bo jest ona już zaznaczona na mapach z tego okresu. Dla odróżnienia starszą część zaczęto nazywać Starymi Jabłonkami. Z czasem administracja niemiecka zmieniła nazwę na Alt Jablonken, ale wciąż nazwa ta brzmiała zbyt polsko więc w czasach faszyzmu niemieckiego 16 lipca 1938 roku zmieniono nazwę na Alt Finken – od nazwiska rodu Finkensztajn (Finkenstein), do których należały jako jedna z wielu wiosek.

Źródło: http://naszaostroda.pl/index.php/historia/23-historia/681-stare-jablonki-historia-i-dzien-dzisiejszy