Mazury

Mazury to część województwa Warmińsko-Mazurskiego, położona w północno-wschodniej Polsce, a właściwie region geograficzny obejmujący tereny Pojezierza Iławskiego i Pojezierza Mazurskiego. Cechą charakterystyczną jest atrakcyjne turystycznie ukształtowanie terenu, mnogość jezior i bardzo duża powierzchnia lasów.

  • Najwyższy szczyt Mazur to Dylewska Góra (321m n.p.m.). To zdecydowanie nie jest płaska kraina.

  • Na Mazurach jest około 2600 jezior.

  • Powierzchnia Lasów Mazurskich to 118 216 hektarów. Wszystkich lasów na Mazurach jest znacznie więcej.

  • Województwo Warmińsko-Mazurskie liczy 1,434 miliona mieszkańców.

Główne miasta Mazur to Ełk, Ostróda, Giżycko, Kętrzyn, Szczytno, Mrągowo, Działdowo, Pisz, Olecko, Nidzica, Gołdap, Węgorzewo. Zgadza się, Olsztyn leży na Warmii. Warto sprawdzić gdzie leży granica Warmii i Mazur.

źródło: Jerzy Kondracki, Regiony

źródło: Jerzy Kondracki, Regiony

Mazurski krajobraz jest wyjątkowy w skali Polski. Wśród najbardziej charakterystycznych elementów na pewno można wymienić następujące jego elementy:

  • Aleje drzew wzdłuż mazurskich dróg.

  • Dwory i pałace.

  • Cmentarze ewangelickie.

  • Zabudowę ceglaną, w tym również zawierającą elementy muru pruskiego.

Dodatkowa ciekawostka: na Mazurach występują pozostałości wczesnośredniowiecznych, pochodzących z XI–XII wieku, posągów nagrobnych bądź przedstawień bóstw pruskich plemion: baby pruskie.

Zamki, pałace i kościoły na Mazurach

Mazury w XIX wieku były domem dla wielu Pruskich rodów ziemiańskich, po których do dziś zostały ślady w postaci dworów i pałaców. Większość znajduje się w bardzo słabym stanie, głównie ze względu na zaszłości historyczne i dzisiejsze problemy właścicielskie. Są na pewno ciekawym świadectwem historii Mazur i wartościową atrakcją turystyczną.

Ciekawie opisuje zamki i pałace Mazur wpis na Wikipedii:

Spełniały one nie tylko funkcje użytkowe i reprezentacyjne, ale także gospodarcze. Składały się zwykle z położonej w centrum rezydencji z założeniem parkowym; cmentarzem rodowym; ze stawami. Obiekty te stanowiły niegdyś centra kultury i rolnictwa i są przykładem znaczących osiągnięć architektury europejskiej dawnych czasów. Po II wojnie światowej były często zamieniane w magazyny i PGR-y – co doprowadziło do ich znacznej dewastacji.
— Wikipedia

Oczywistymi zabytkami Mazur są zamki krzyżackie, którymi kraina dzieli się z Warmią. Lista zamków i pałaców Mazur nawet w krótkiej formie zawiera kilkadziesiąt pozycji.

Wakacje na Mazurach to popularny sposób spędzania urlopu w Polsce. Mazury są trzecią najpopularniejszą destynacją krajową, zaraz po morzu i górach.